Thứ ba 27/02/2024 10:13

Luật sư nói gì khi Bách Đạt An bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN?

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn Luật sư Đà Nẵng), có nhiều vấn đề xảy ra sau khi Công ty Cổ phần Bách Đạt An bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
PVFCCo - doanh nghiệp vì cộng đồng Phân bón Cà Mau nhận tuyên dương doanh nghiệp vì cộng đồng

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng) cho rằng, sau khi Công ty Cổ phần Bách Đạt An bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chính quyền tỉnh Quảng Nam cần phải vào cuộc quyết liệt để vừa đảm bảo thi hành pháp luật nhưng cũng đảm bảo quyền lợi pháp của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam phải kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân sai phạm trong quá trình quản lý đất đai, cấp phép các dự án trên địa bàn dẫn đến hệ luỵ như hiện nay.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Tuấn để hiểu rõ hơn về vấn đề này!

PV: Mới đây, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam) đã ra Quyết định thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bách Đạt An. Quan điểm của Luật sư thế nào trước quyết định thu hồi này?

Luật sư nói gì khi Bách Đạt An bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn
Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn: Căn cứ Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau đây: Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này thành lập; Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản; Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Tại Công văn số 2050/SKHĐT-QHTH ngày 31/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam nêu rõ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An (Bách Đạt An) vì người nộp thuế (Bách Đạt An) có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định. Như vậy, lý do trên là phù hợp với quy định tại điều 212 Luật doanh nghiệp 2020.

PV: Vậy Công ty Cổ phần Bách Đạt An có trách nhiệm như thế nào sau khi nhận được quyết định này, thưa Luật sư ?

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn: Về nguyên tắc pháp luật, sau khi nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể theo quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.

Mặt khác, tại khoản 2 của Điều này quy định: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, trước khi làm thủ tục giải thể thì Bách Đạt An phải giải quyết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không còn các tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài, trong đó có việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc với hơn 1.000 khách hàng tại 3 dự án liên quan đến bản án giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam.

Luật sư nói gì khi Bách Đạt An bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
Người dân mong muốn sớm có sổ đỏ tại các dự án của Bách Đạt An

Tuy nhiên, tôi được biết, trước đó Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam đã có Công văn gửi cho Bách Đạt An thông báo về khoản nợ thuế. Trong đó nhấn mạnh, trường hợp Bách Đạt An hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, thực hiện việc chuyển kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn để chi trả cho các hộ dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện việc ký quỹ và ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện các dự án; chứng minh năng lực tài chính để thực hiện các dự án, đồng thời cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án trên thì Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định.

Đây cũng là “lối mở” cho doanh nghiệp nếu thực hiện được các nghĩa vụ của mình thì sẽ được xem xét, khôi phục lại tình trạng pháp lý doanh nghiệp theo quy định.

PV: Với Quyết định thu hồi này, theo Luật sư trách nhiệm tiếp theo của cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam là gì ?

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn: Nếu chỉ xét riêng về quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bách Đạt An với lý do quá thời hạn nộp thuế 90 ngày thì sau khi ban hành quyết định, Cơ quan thuế tiến hành các biện pháp cưỡng chế đối với số tiền thuế mà doanh nghiệp còn nợ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp, doanh nghiệp không còn tài sản để thực hiện việc cưỡng chế thuế thì tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ở đây còn liên quan đến 3 bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Bách Đạt An đang thực hiện. Đây là một vụ việc phức tạp và chưa từng có tiền lệ trong quá trình Tố tụng tại Toà án cũng như thi hành án tại tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Tình thế này đòi hỏi chính quyền tỉnh Quảng Nam phải vào cuộc quyết liệt để vừa đảm bảo thi hành pháp luật nhưng cũng đảm bảo quyền lợi pháp của người dân và doanh nghiệp.

Theo quan điểm của tôi, sau việc thu hồi này, tỉnh Quảng Nam cần có văn bản cụ thể để thông báo rộng rãi cho người dân biết chủ trương. Sau đó, nếu Công ty Cổ phần Bách Đạt An vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình thì phải có phương án giải quyết thu hồi các dự án mà công ty này còn thực hiện dang dở và cho đấu thầu lại theo quy định hoặc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực tài chính, đủ kinh nghiệm quản lý, triển khai dự án bất động sản… để tiếp tục thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư và người dân đã mua đất tại các dự án. Ngoài ra, Quảng Nam phải kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân sai phạm trong quá trình quản lý đất đai, cấp phép các dự án trên địa bàn dẫn đến hệ luỵ như hiện nay.

Luật sư nói gì khi Bách Đạt An bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
Một trong những dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An

PV: Hệ luỵ của việc thu hồi này như thế nào và những người liên quan cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ?

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn: Đối với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bách Đạt An sẽ nảy sinh ra nhiều hệ luỵ, trong đó có vấn đề quyền lợi của hơn 1.000 người dân đã ký hợp đồng mua đất nền tại 3 dự án của Bách Đạt An sẽ được giải quyết như thế nào.

Đầu tiên là tâm lý của người dân, những người đã nhận chuyển nhượng đất nền tại các dự án của Bách Đạt An mà chưa được công chứng ra sổ, rồi đến các công ty liên doanh, liên kết với Bách Đạt An, các vấn đề khác phát sinh như: tài chính, các khoản vay ngân hàng, thuế, lương, bảo hiểm người lao động… Những vấn đề này sẽ gây ra bất ổn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn. Đối với hơn 1.000 người dân đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 3 dự án của Bách Đạt An hiện nay vẫn đang được Cơ quan thi hành án Quảng Nam thực hiện theo các bản án có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, đối với từng trường hợp cụ thể, nếu nhận thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng và người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụg đất vẫn có quyền khởi kiện đến Toà án có thẩm quyền để được giải quyết.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Tin khác

Phiên bản di động