Thứ bảy 13/04/2024 17:04

Đơn giản hóa thủ tục về kinh doanh vận chuyển hàng không

Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng sẽ đơn giản hóa một số thủ tục theo Nghị định số 15/2024 được Chính phủ ban hành.
Năm 2024, ngành hàng không đặt mục tiêu vận chuyển trên 80 triệu khách Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không Cà Mau
Đơn giản hóa thủ tục về kinh doanh vận chuyển hàng không
Ảnh minh họa

Nghị định số 15/2024/NÐ-CP thay thế một số mẫu đơn, giấy chứng nhận của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2013/NÐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung gồm: Mẫu số 03 (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung); mẫu số 06 (Ðơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung); mẫu số 08 (Ðơn đề nghị đăng ký sử dụng thương hiệu); mẫu số 09 (Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu) và mẫu số 10 (Ðơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung).

Ðồng thời, nghị định cũng thay thế một số mẫu tờ khai của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 92/2016/NÐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng gồm tờ khai đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/giấy phép kinh doanh hàng không chung; tờ khai cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Các đơn đề nghị, tờ khai tại Nghị định số 15/2024/NÐ-CP đã được bổ sung thêm trường thông tin căn cước công dân, bỏ trường thông tin dân tộc (vì không cần quản lý trường thông tin này), đồng thời bổ sung hướng dẫn “Công dân Việt Nam cung cấp thông tin căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân không cần khai thông tin quốc tịch, ngày cấp, nơi cấp, giới tính, chỗ ở hiện tại, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong đơn đề nghị; Công dân cung cấp thông tin về hộ chiếu khai đầy đủ thông tin theo mẫu đơn”.

Theo Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm sáu tháng cuối năm 2023 (Quyết định số 933/QÐ-TTg ngày 6/8/2023), Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa. Việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan chức năng đã có hướng dẫn đối với hai dịch vụ xác thực thông tin (gồm dịch vụ xác thực số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân; dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình) và dịch vụ tra cứu thông tin (đòi hỏi ba trường thông tin đầu vào là: họ và tên, ngày tháng năm sinh và số định danh/chứng minh nhân dân).

Do đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung hai Nghị định nêu trên theo hướng bãi bỏ (lược bỏ) các trường thông tin của công dân đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thay thế các trường thông tin (về giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú…) bằng ba trường thông tin: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân. Trong đó, các trường thông tin không cần thiết với cả người dân cũng như đối với cơ quan quản lý nhà nước thì lược bỏ; trường hợp các trường thông tin cần thiết để bảo đảm quản lý nhà nước đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không yêu cầu người dân cung cấp nhưng vẫn quy định trong văn bản để các đơn vị có cơ sở pháp lý khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin khác

Phiên bản di động