Thứ tư 19/06/2024 14:22

Đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 năm 2024

Năm 2024, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 năm 2024.
Quảng bá sản phẩm Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tại Đức Công ty CP Eurowindow 6 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Gian hàng Thương hiệu quốc gia tại Vietnam Foodexpo 2023

Năm 2024, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 và Lễ Công bố doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (dự kiến vào quý IV năm 2024).

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện.

Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ngày 8/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 năm 2024

Quý Doanh nghiệp quan tâm, đăng ký sản phẩm xét chọn đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam vui lòng tham khảo và chuẩn bị hồ sơ căn cứ theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Điều 8 và mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định); Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Thông tư 25/2021/TT/BCT ngày 20/12/2021 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Quý Doanh nghiệp gửi 03 bộ hồ sơ gốc (đóng gáy xoắn) và 01 bộ hồ sơ bản mềm (gửi qua email) trước ngày 31/03/2024 theo địa chỉ sau:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: +84 24 39348145; 39347628 (ext. 72, 78)

Email: [email protected].

Tin khác

Phiên bản di động