Thứ tư 19/06/2024 15:05

Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam qua các kỳ xét chọn

Đây là những sản phẩm đáp ứng hệ thống các tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia và tiêu biểu, đại diện cho Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022

Sau 20 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã có được những kết quả đáng khích lệ, nâng số doanh nghiệp đạt giải thưởng Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ 30 doanh nghiệp vào năm 2008 lên 172 doanh nghiệp vào năm 2022.

Danh sách các doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam qua các năm
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn duy nhất của Chính phủ.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng đó, giúp địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp nhận thức được mối quan hệ mật thiết giữa Thương hiệu quốc gia với thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm và dịch vụ mạnh sẽ góp phần gia tăng giá trị Thương hiệu quốc gia và ngược lại.

Việc lựa chọn các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia được tiến hành 2 năm một lần từ năm 2008 với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của Chương trình, nâng cao niềm tự hào đối với các sản phẩm của Việt Nam. Công tác lựa chọn được thực hiện nghiêm túc, công khai và minh bạch.

Sau 20 năm thực hiện và 8 lần bình chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp nói chung hay sản phẩm của Việt Nam nói riêng đã có được những kết quả đáng khích lệ, đánh dấu tên tuổi, thương hiệu của Việt Nam trên trường quốc tế, Số lượng các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia tăng dần qua các thời kỳ, cụ thể như sau: năm 2008: 30 doanh nghiệp; năm 2010: 43 doanh nghiệp; năm 2012: 54 doanh nghiệp; năm 2014: 63 doanh nghiệp; năm 2016: 88 doanh nghiệp, năm 2018: 97 doanh nghiệp, năm 2022: 172 doanh nghiệp.

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam qua các năm:

Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2008

Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2010

Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2012

Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2014

Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2016

Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2018

Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020

Danh sách doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022

Tin khác

Phiên bản di động