Thứ tư 19/06/2024 14:48

Bắc Ninh xây dựng quyền sở hữu trí tuệ gắn với thương hiệu “Cà rốt Lương Tài”

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã quyết định bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cà rốt Lương Tài” (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).
Bắc Ninh: Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP bền vững Bắc Ninh: Công bố văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể Chuối Cảnh Hưng

Nằm trong khuôn khổ Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025”, huyện Lương Tài đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK triển khai nhiệm vụ “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 2 sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh”, trong đó có sản phẩm cà rốt. Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã quyết định về việc bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cà rốt Lương Tài”.

Bắc Ninh xây dựng quyền sở hữu trí tuệ gắn với thương hiệu “Cà rốt Lương Tài”
Mẫu nhãn hiệu chứng nhận “Cà rốt Lương Tài”

Việc thành công trong xây dựng nhãn hiệu chứng nhận đã góp phần quan trọng vào việc khẳng định về danh tiếng và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh nói chung và của huyện Lương Tài nói riêng. Điều này cũng tạo cơ sở để hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho sản xuất bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Để tận dụng hiệu quả từ nhãn hiệu chứng nhận, các đơn vị, địa phương và tổ chức cần phối hợp tiến hành quảng bá, tiếp thị, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận "Cà rốt Lương Tài" trên thị trường trong và ngoài nước, tận dụng lợi thế độc quyền của sản phẩm.

Bên cạnh đó, cơ quan chính quyền hoàn thiện mô hình quản lý, phối hợp trong việc ban hành văn bản hỗ trợ cho việc quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận trong tương lai.

Đồng thời, các hộ sản xuất cũng cần cam kết duy trì chất lượng sản phẩm; cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý để ngăn chặn hành vi sản xuất, kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, đảm bảo giữ gìn giá trị và uy tín của sản phẩm…

Tin khác

Phiên bản di động